Děkujeme, že se snažíte registrovat na akci Florentiáda 2016,

ale zadaný e-mail je již registrovaný. 

Vložte prosím jiný e-mail a registrace proběhne jistě v pořádku.  

Zde se vrátíte na registrační stránku

Je něco v nepořádku? 

Kontaktujte sl. Kaňkovou: kankova@pentainvestments.com